[X]
מוצרים נלווים
 • מלקחיים מעץ
 • כוסות למוזלי עם תוספות
 • כוסות לשייקים
 • פלסטיק מתכלה
  גרגרים ביו פולימריים
 • יריעות מביו פולימרים
 • קערות
 • חמגשיות עם מכסה שקוף מעמילן תירס
 • חמגשיות עם מכסה מקנה סוכר
 • קערות מרק
 • מגשים