[X]

אפקט החממה

אפקט החממה הוא תהליך שבו גזי חממה באטמוספירה של כוכב לכת גורמים להחזר של קרינה אלקטרומגנטית אינפרה אדומה אל פני השטח שלו, ובכך גורמת להתחממות שלו. מקור השם הוא באנלוגיה מוטעית לחימום של אוויר בתוך חממה יחסית לאוויר מחוץ לה (ראו הסבר בהמשך). הטמפרטורה הממוצעת של פני השטח של כדור הארץ עומדת על כ-15 מעלות צלזיוס. בהעדר אפקט החממה הטמפרטורה הייתה קרה יותר בכ-33 מעלות צלזיוס – מתחת לנקודת הקיפאון של מים. מים זורמים הם חיוניים לשם קיום של תהליכים ביולוגיים, משום כך אפקט החממה הוא בעצם גורם חיוני לקיום ההחיים על פני כדור הארץ המודל הוצע לראשונה על ידי הכימאי השוודי סוונטה אוגוסט אהרניוס בשנת 1896.

במאה השנים האחרונות קיימת מגמה של התחממות עולמית של האטמוספירה ושל האוקיינוסים. כיום ישנה תמיכה רחבה בקרב חוקרי האקלים בתאוריה המדעית כי ההסבר להתחממות זו היא שהתעצמות אפקט החממה של כדור הארץ, שמקורה בפעילות של בני אדם (בעיקר עקב פליטת גזי חממה מסוג פחמן דו חמצני ומתאן), גורמת ללכידת חום רב יותר ומכן לא התחממות עולמית [1]. לעיתים קרובות מכחישי אקלים מבלבלים את הציבור בין אפקט החממה לבין התחממות עולמית וטוענים לדוגמה כי “אין מה לפחד מאפקט החממה” ומציינים כי הוא דבר חיוני – עובדה זו היא נכונה אבל יוצרת רושם מטעה ומבלבל.

התאוריה של התגברות אפקט החממה והתחממות האקלים לא תמיד הייתה מקובלת על כל המדענים. בשנות ה-60 וה-70 שררו ויכוחים עזים בין כמה מחנות – אלו שטענו שלא צפוי כל שינוי באקלים, אלו שטענו כי צפויה התקררות עולמית ומחנה נוסף שטען כי קיימת סכנת התחממות עולמית עם הזמן התגברו הראיות לטובת תאוריה זו ותאוריות אחרות נכשלו. כמו כן הסברים אחרים שהוצעו לשם הסבר של מגמות ההתחממות נפסלו בשל ראיות שהצטברו עם השנים. בין היתר התאוריה ניבאה בהצלחה את עצם קיום ההתחממות ארוכת הטווח, וכן היבטים אחרים כמו התקררות של השכבה העליונה של האטמפוספירה – בגלל שחום רב יותר נאגר כיום בשכבות התחתונות יותר. ניבוי מוצלח נוסף היה התחממות מוגבלת של הקטבים.

מתוך אקו-ויקי, אתר הידע בנושאי הקיימות

מוצרים נלווים
  • קופסאות שקופות
  • מכשירים/אלקטרוניקה
  • מלקחיים מעץ
  • שקיות נשיאה
  • כוסות לשתיה חמה
  • כוסות לשתיה קרה
  • כוסות למוזלי עם תוספות
  • כוסות לשייקים
  • קשיות שתיה
  • קשיות שתיה